Generalforsamling i Bred Borger og Kulturforening

AFLYSNING !

 

Da foreningen ikke ønsker at bidrage til risikoen for at sprede corona-virus, har vi besluttet at aflyse generalforsamlingen mandag den 23. marts. Så snart situationen igen nærmer sig noget der ligner hverdag, vil vi påny indkalde til generalforsamling. Indtil videre er generalforsamlingen udskudt på ubestemt tid

 

På bestyrelsens vegne - Per Phillip