Regler for oprydning

Køkken: Gulvet i køkken, kølerum og depot fejes.      
  Komfur og ovne rengøres.      
  Varmtvandsbeholder og kaffemaskine tømmes for vand/kaffe og slukkes.      
  Kølerum og fryser tømmes.       
  Kølerum slukkes og efterlades med døren åben.      
  Opvaskemaskinen tømmes for vand, rengøres og slukkes.      
  Eventuelt ødelagt porcelæn og andet efterlades på køkkenbordet.      
  Affald, inkl. flasker, puttes i containeren ved køkkentrappen.      
  BESTIK OG GLAS AFTØRRES EFTER VASK.       

Store sal: Gulvet fejes.      

Lille sal: Gulvet fejes.      

Garderobe: Gulvet fejes      

Toiletter: Gulvet fejes. Affald lægges i containeren ved køkkentrappen og papkasser foldes sammen, så de fylder så lidt som muligt.      

Borde: Rengøres og lægges på vognene med bordpladen opad og vognen stilles samme sted som ved modtagelsen.      

Stole: Rengøres og stilles som ved ankomsten - med 5 stole i hver stabel.      

Udenomsarealer: - Evt. affald (cigaretskodder, papir, plast, øl- og sodavandsdåser eller
flasker m.m.) fjernes.      

Døre og vinduer:  Det kontrolleres at alle døre og vinduer er lukket og låst inden huset
forlades.      

Med venlig hilsen og tak for denne gang
Bestyrelsen